บริษัท แสนล้าน เทรดดิ้ง จำกัด

เป็นบริษัทชิปปิ้ง (Shipping) และโลจิสติกส์ (logistic)  ที่มีความชำนาญในการนำเข้าส่งออก สินค้า จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้น เมื่อปี พ. 2562 สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 21/19 หมู่ที่ 1 แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  10530 โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านงานพิธีศุลกากรและคลังสินค้าทั่วไป จัดหาค่าขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและทางเรือเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเลือกบริการได้ตามความเหมาะสมของลูกค้าเป็นสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ให้บริการนำเข้าส่งออกสินค้าทั่วประเทศ  พร้อมการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  ฉับไว เพื่อตอบสนองลูกค้า  และเป็นที่ไว้วางใจที่จะร่วมงานกับเรา

พันธกิจ

พัฒนากลยุทธ์ทางการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ที่ดีและมีคุณภาพให้กับลูกค้าและคู่ค้า โดยความมุ่งมั่นขององค์กรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุก ๆ คนมองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ และให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อการบริการ